Főoldal / Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

 1. Általános rendelkezések

Jelen általános szerződési feltételek az A care Kft. által üzemeltetett, a www.acare-hu.eu internetes címen elérhető termékek vásárlására vonatkoznak. Az általános szerződési feltételek célja a felek – az eladó és a vásárló – jogainak, illetve kötelezettségeinek meghatározása.

A www.acare-hu.eu internetes címen elérhető termékek eladója az alábbiakban megnevezett társaság:

A care Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1078 Budapest, Murányi utca 2.

Telephelye: 1135 Budapest, Szegedi út 50-52.

Cégjegyzékszám: 01-09-271935
Adószám: 23714649-242
Közösségi adószám: HU23714649

Az eladó és vásárló közötti minden szerződéses jogviszony Magyarországon hatályos jogszabályoknak megfelelően jön létre. Abban az esetben, ha az egyik szerződő fél fogyasztó, a jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályos rendelkezései az irányadók, továbbá azt a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLX. törvény rendelkezései szabályozzák, a 2018. évi módosítás értelmében, illetve az internetes vásárlás távollévők között megkötött szerződésekre vonatkozó hatályos jogszabályok szabályozzák. Abban az esetben, ha az egyik szerződő fél vállalkozó, a jelen www.acare-hu.eu weboldalon közzétett általános szerződési feltételekben nem szabályozott jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályos rendelkezései az irányadók.

 1. Fogalmak meghatározása

„Vásárló“– az a természetes vagy jogi személy, aki saját autorizálását követően elküldte az elektronikus rendelést. A vásárló regisztrációs adatlapon köteles pontos és valóságnak megfelelő adatokat megadni. Csak olyan természetes személy vásárolhat, aki 18. életévét betöltötte.

„Átvevő“– a vásárló által rendelés során a rendelés tárgyának átvételével megbízott természetes vagy jogi személy, a vásárló személyéről szóló tájékoztató részben megadott  címen, mely a szállítási cím (továbbiakban mint „Szállítási cím“).

„Rendelés“– elküldött kitöltött elektronikus rendelési lap, mely tartalmazza az információkat a vásárló személyéről, esetleg az átvevő személyéről (amennyiben nem azonos a vásárlóval), illetve a megrendelt termékről/termékekről, a termék és szolgáltatás áráról.

„Tétel“– a termékkatalógusban szereplő bármilyen termék. Egy rendelés több termékkatalógusban szereplő tételt is tartalmazhat, illetve minden tétel több darabszámban is rendelhető.

 1. Rendelés – az adásvételi szerződés megkötése

3.1 Az elküldött rendelés adásvételi szerződésnek számít. Az elektronikus rendelés elküldésével a vásárló egyben nyilatkozik, hogy elismerte jelen szerződési feltételeket, azok tartalmát magára nézve elfogadja. Az elektronikus rendelés elküldésével a vásárló elfogadja az Általános szerződési feltételek rendelkezéseit, a rendelés elküldésének napján hatályos változatban.

3.2 A rendelés elküldése alatt az alábbi folyamat érthető: a megrendelő lap elküldése a szabo.andrea@acare.hu e-mail címre.

3.3 A rendelés szempontjából kötelező érvényű a termék kiválasztása a termék megnevezése, csomagolása, mennyisége és katalógusszáma alapján. A termékek vizuális megjelenítése, képe, illetve a leírása csak tájékoztató jellegű.

3.4 Az e-mailen keresztül leadott rendelések a vásárlóra nézve kötelezettséggel járnak.

3.5 Az adásvételi szerződés az eladó általi rendelés visszaigazolása útján jön létre. A rendelés visszaigazolása 1-2 héten belül történik a rendelés megerősítése után e-mail üzenet formájában.

3.6 A munkaidő alatt az alábbiakban felsorolt munkanapok, illetve órák érthetők:

Hétfő – Csütörtök 8:00 – 16:00
Péntek 8:00 – 16:00
Szombat Zárva
Vasárnap Zárva
Állami ünnepek, munkaszüneti napok Zárva
 1. Termékek, szolgáltatások ára

4.1 Az árlistán (az aktuális árlista a szabo.andrea@acare.hu vagy az info@acare.hu címen kérhető), illetve a rendelésen szereplő árak ÁFA-t is tartalmaznak, ezért csak tájékoztató jellegűek, mivel a termékek egységára ÁFA nélkül lett megállapítva. A rendelt termékek ÁFA nélküli egységára és rendelt mennyisége alapján számoljuk ki az ÁFA-t (5% v. 27%- terméktől függően), ez által matematikailag különbözet keletkezhet az egységár vagy ÁFA-val növelt ár vonatkozásában.

4.2 Az árlistán feltüntetett – ÁFA nélküli, illetve ÁFA-val növelt árak – megfelelnek a fizetés időpontjában hatályos jogszabályoknak.

4.3 A rendelésen megjelenő végösszeg – a vásárló általi jóváhagyás előtt – minden adót és költséget tartalmaz.

4.4 A termékek ára naponta aktualizálva van.

4.5 Minden rendelésért fizetendő végösszeg tartalmazza a termék/termékek árát és a szállítási költséget (szállítással kapcsolatban egyeztetni lehet e-mailen és telefonon). Személyes átvétel esetén nem számoljuk fel a szállítási költséget.

4.6 Nincs meghatározva a rendelés minimális értéke az A care Kft. szállítójával történő szállítás esetére. A megrendelt termék/termékek személyesen is megvásárolhatók a cég telephelyén.

 1. Fizetési feltételek

5.1 A rendelés ellenértéke kizárólag készpénzben fizethető a szállítótól történő átadáskor, vagy a cég telephelyén történő személyes átvételkor.

5.2 Az 5.1 pontban leírtaktól eltérő fizetési mód kizárólag az eladóval előzetesen történt megállapodás esetén lehetséges.

 1. Szállítási feltételek

6.1 A szállítási cím a vásárló által meghatározott szállítási cím (megrendelő lapon megjelölt cím). A szállítási cím Magyarország bármilyen települése lehet.

6.2 A terméket/termékeket az eladó általában rendelés leadásától számított 5-10 munkanapon belül szállít.

6.3 A vásárló a szállítóval történő előzetes egyeztetés alapján pontosabban meghatározott szállítási időpontot kérhet. Azonban a vásárló köteles az árut a szállító által javasolt időpontok valamelyikében átvenni.

6.4 Abban az esetben, ha teljesített rendelés nem éri el a rendelt mennyiség 100%-át (akár rendelt tételek, akár egyes termékek mennyiségét illetően), az eladó a teljesített mennyiségre vonatkozó összeget számláz, a le nem szállított termékek ára nélkül.

6.5 Az árut a „Szállítási cím”-nél megadott címre szállítjuk. A küldemény kézbesítése alatt a ház vagy társasház első zárható ajtaja előtti történő küldemény szállítása értendő. Abban az esetben, ha a vásárló olyan társasházban lakik, amelybe korlátozott a bejutás (sorompó, kapu, portaszolgálat stb.), köteles gondoskodni a szállító beengedéséről. Az eladó nem vonható felelősségre, ha nem volt számára biztosítva bejutás a szállítási címre.

6.6 A vásárló egy másik személyt – átvevőt – is bízhat meg a küldemény átvételével. Az átvevő a vásárló távollétében a küldemény átvételére jogosult, abban az időpontban, amelyet a vásárló előzőleg kiválasztott, az átvevő egyben elfogadja a vásárló által meghatározott, és a küldemény átvételére vonatkozó szabályokat és feltételeket. Az adott szállítási címen tartózkodó személy az eladó részéről a küldemény átvételéhez jogosult személynek tekintendő. Ha az átvétel helyén nem tartózkodik sem a vásárló, sem az átvevő, az eladó haladéktalanul kapcsolatba lép a vásárlóval.

6.7 Abban az esetben, ha a rendelés nem kézbesíthető a vásárló hibájából, a vásárló köteles az árut az A care Kft. telephelyén személyesen átvenni, vagy a vevőszolgálattal egy másik időpontot egyeztetni.

6.8 Abban az esetben, ha az időjárási viszonyok vagy előre nem látható események miatt a küldemény nem szállítható a vásárló által előzetesen meghatározott időpontban, szükségessé válhat a szállítási időpont – körülményekre való tekintettel – módosítása.  Abban az esetben, ha a szállítás nagyobb mértékű késedelme várható, az eladó kapcsolatba lép a vásárlóval és értesíti őt a szállítás módosított időpontjáról. Az eladó a megrendelt árut a körülményekre való tekintettel első lehetséges időpontban kézbesíti. Az eladó haladéktalanul kapcsolatba lép a vásárlóval egy másik szállítási időpont vagy szállítási cím egyeztetése végett.

6.9 Az áru tulajdonjoga az áru átvételével száll át a vásárlóra, melynek feltétele a teljes vételár megfizetése.

6.11 A vásárlónak lehetősége van átvenni az egész rendelést vagy egész rendelést átvételét megtagadni. A rendelés átvétele megtagadása esetén – az eladó részéről történt hiba hiányában – a vásárló köteles megfizetni a teljes szállítási költséget.

 1. Reklamáció

7.1 Az eladó garantálja a szállított termékek minőségét.

7.2 Az áru átvételekor szükséges ellenőrizni az egyes tételek mennyiségét, illetve az áru esetleges fizikai sérülését. A vásárló köteles a megvásárolt terméket/termékeket a csomagoláson feltüntetett gyártó utasításai szerint tárolni. A reklamáció el lesz utasítva abban az esetben, ha a vásárló bizonyítottan nem tartotta be a gyártó utasításait, vagy ha a hibát nem megfelelő kezelés, illetve tárolás okozta.

7.3 Kizárólag a szabo.andrea@acare.hu e-mailre megküldött megrendelő alapján vásárolt áru reklamálható.

7.4 A reklamációt indokolatlan késedelem nélkül kell bejelenteni, azonnal az áru átvételének a helyén, az eladó nem vonható felelősségre az áru átvétele után észrevett hiányosságokért.

7.5 A reklamációt elektronikus úton is szükséges bejelenteni, az alábbi e-mail címre: info@acare.hu/ szabo.andrea@acare.hu. A reklamáció indoklásának megfelelő megállapításáért javasolt az áru hibáját dokumentáló képdokumentációt is csatolni.

7.6 A termékekre azonos jótállási feltételek vonatkoznak, mint a gyártó/importőr/szállító által a termékek csomagolásán feltüntetett jótállási feltételek.

7.7 A vásárló felelősséggel tartozik az eladó felé minden olyan kárért, amely abból keletkezett, hogy a vásárló tudatosan megszegte valamelyik előző rendelkezést, illetve a regisztrációs adatlapon valótlan adatokat adott meg.

7.8 A reklamáció során a vásárló köteles bizonyítani, hogy a reklamált terméket a szabo.andrea@acare.hu e-mailre leadott rendelés során vásárolta (levelezés bemutatása). Abban az esetben, ha az eladó a reklamációt jogosnak ítéli meg, a reklamáció a vásárlóval történő egyeztetés után az alábbiakban felsorolt módon kerül rendezésre:
a) árucsere (ha raktárkészleten van),
b) vételár visszafizetése.

 1. A rendelés lemondása

8.1 Az elküldött rendelés a vásárló részéről legkésőbb a rendelés napján mondható le, az alábbi e-mail címre elküldött üzenet formájában: szabo.andrea@acare.hu.

8.2 A rendelés a vásárló részéről nem mondható le a szállítás napján.

 1. Jótállási idő

9.1 A termékekre jótállasi időt biztosítunk, mely megfelel a termék csomagolásán feltüntetett dátumnak, esetlegesen az illetékes törvény által előírt 2 éves időtartamnak.

9.2 Az eladás tényét bizonyító csatolt bizonylat egyben az esetleges reklamáció érvényesítéséhez szükséges bizonylatként is szolgál. A reklamáció az A care Kft. telephelyén érvényesíthető.

 1. Eladó jogai és kötelezettségei

10.1 Az eladó köteles feldolgozni a leadott megrendeléseket, elküldeni a megrendelt terméket/termékeket, illetőleg kiszállítani azt/azokat a megadott szállítási címre. A vásárló az áru átvételekor megkapja az eladótól a számlát, illetve a számla befizetését igazoló bizonylatot.

10.2 Az eladó jogosult az adásvételi szerződéstől (leadott megrendeléstől) elállni, egészen a rendelés tárgyát képező áru leszállításának időpontjáig, bármilyen okból, vagy indoklás nélkül. A vásárló ezzel tudomásul vesz, hogy az eladó általában olyan esetben áll el az adásvételi szerződéstől, amikor az adott termék gyártása vagy értékesítése megszűnt.

10.3 Az eladó fenntartja a jelen szerződési feltételek egyoldalú módosításának, illetve minden ár és költségnem megváltoztatásának jogát, előzetes értesítés nélkül. A módosított szerződési feltételek a honlapon történő közzététellel lépnek hatályba. 

10.4 Az eladó fenntartja a weboldalon esetleges nyomdahibák előfordulásának jogát.

10.5 Az eladó nem vonható felelősségre megrendelt termék/termékek késedelmes leszállításáért, melynek oka a vásárló által hibásan megadott szállítási cím vagy telefonszám.

10.6 Az eladó nem vonható felelősségre megrendelt termék/termékek esetleges nem kiszállításáért, melynek oka a gyártó (beszállító) hibája bármilyen korlátozás miatt, esetleg forgalmazási jogok megszűnése vagy egyéb, előre nem látható akadályok felmerülése.

10.7 Az eladó nem felel a vásárló által leadott rendelésben megrendelt termék/termékek kiválasztásáért. A vásárló általi rendelés elküldését követően a rendelési tételek módosítása, illetve termékcsere a vásárló oldalán felmerült okok miatt kizárólag az eladóval történt előzetes egyeztetés után lehetséges.

 1. Vásárló jogai és kötelezettségei

11.1 A vásárló köteles a megrendelt árut átvenni, ellenőrizni a csomagolás épségét, és bármilyen hiba vagy rendellenesség észlelése esetén köteles ezen tényt haladéktalanul közölni a szállítóval, illetve az A care Kft.-vel az alábbi e-mail címre küldendő üzenetben: szabo.andrea@acare.hu.

11.2 A vásárló köteles az általa kiválasztott áruszállítás időpontjában rendelkezésre állni, illetve a rendelést átvenni.

11.3 A vásárló köteles megadni a helyes és teljes szállítási címet, amelyre a megrendelt áru kiszállítását kéri.

11.4 A vásárló köteles a rendelés terjedelme szerinti árut átvenni, illetve a végösszeget kifizetni.

11.5 A 10.1, 10.2 és 10.3 pontban felsorolt kötelezettségek megszegése esetén, vagyis ha a vásárló felszólítás ellenére nem képes (nem veszi át) a megrendelt árut az előzőleg meghatározott időintervallum bármilyen időpontjában, ezen kötelezettség megszegése a vásárló részéről a rendelés át nem vételének minősül, ebben az esetben az eladó a vásárlónak teljes mértékű kiszállítási díjat jogosult kiszámlázni. A vásárlót továbbra is az általa leadott rendelés kötelezi.

11.6 A vásárló jogosult kérni a személyes adatainak törlését az eladó adatbázisából, ha ez irányú kérelmét írásban adja be. Az eladó kötelezettséget vállal, hogy a vásárló írásbeli kérelme beérkezését követően az adatait törli az adatbázisából. Az adatbázisban kizárólag könyvelés, adózás céljából maradnak az adatok, illetve az illetékes törvények, illetve jogszabályok által meghatározott célú adatok.

11.7 Abban az esetben, ha az átvevő általi áru átvételekor a kiszállított áru eltér a rendelésben rögzített árutól, és ha erre a tényre az átvevő felhívta az eladó figyelmét a jelen szerződési feltételek 7. számú fejezetében leírt határidőben, illetve módon, a vásárló jogosult az eladótól kérni, hogy az térítésmentesen és haladéktalanul a rendelésnek megfelelő árut szállítsa ki részére, mégpedig a vásárló igénye szerint vagy árucsere formájában, vagy más, hasonló áru kiszállításával.

11.8 A vásárló felel a megrendelőn megadott adatainak aktuális érvényeségéért, beleértve a címét, telefonszámát, e-mail címét, illetve a terméket/termékeket átvevő más személy adatait.  

11.9 A megvásárolt termékek további forgalmazása nem megengedett.

 1. Szállítási költségek

Az eladó a megrendelt áru aktuális árához hozzászámolja a szállítási költséget is – külön számlán – mely az áru mennyiségétől függően változhat.

 1. Adatvédelem

13.1 A megrendelő lap kitöltésével a vásárló egyben hozzájárulását adja ahhoz, hogy az eladó gyűjtse, kezelje és tárolja a személyes adatait, illetve a vásárlásaira vonatkozó adatait, az eladó által nyújtott szolgáltatások céljából, az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelet (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről értelmében, illetve a személyes adatok védelméről és néhány törvény módosításáról, illetve kiegészítéséről szóló 18/2018. számú törvény alapján.  A hozzájárulás korlátlan ideig érvényes, és bármikor írásban visszavonható. Ilyen esetben az eladó a vásárló minden személyes adatát törli az adatbázisában – szükséges mértékben.

13.2 Az eladó maximális mértékben törekszik a vásárlóra vonatkozó információk biztonságának biztosítására, illetve az adataihoz kizárólag olyan személyeknek engedélyezi a hozzáférést, akiknek az eladó részére végzett munkájuk során ezekre az adatokra szükségük van.

13.3 Az eladó kötelezi magát arra, hogy a vásárló személyes adatait semmilyen formában nem adja tovább harmadik személyeknek. A vásárló személyes adatai törvény szerinti módon szigorúan biztosítva lesznek, és kizárólag az eladó és vásárló közötti kommunikáció céljából kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése és feldolgozása az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelet (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről értelmében, illetve a személyes adatok védelméről és néhány törvény módosításáról, illetve kiegészítéséről szóló 18/2018. számú törvény szerint történik.

13.4 További információk az eladó általi személyes adatok védelméről a weboldalon érhetők el, a „Személyes adatok védelme“ című részben.

 1. Licensz, szerzői jog

14.1 Szerzői- és tulajdonjogok. A weboldal teljes tartalma, úgymint a design, a szöveg és a grafika, illetve a szoftver az eladó tulajdonát képezik. Az eladó ezennel kizárólag a fentiekben megnevezett elemek nézegetéséhez, illetve a rendelés céljára papírformában történő nyomtatásához járul hozzá.

14.2 A weboldalról származó anyagok, beleértve azok módosítását, terjesztését vagy másolását, bármilyen egyéb további felhasználása a 14.1. pontban rögzített céltól eltérő céllal az eladó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos. A vásárló vagy harmadik személyek tudomásul veszik, hogy az eladó ezen anyagok egyedüli tulajdonosa, illetve hogy sem vásárló, sem harmadik személyek ezen anyagok letöltésével nem szereznek semmilyen tulajdon-, sem szerzői jogot. Az eladó fenntartja a jogot ezen jogosultság bármikori visszavonásához, az anyagok bármilyen felhasználása az eladó részéről történő írásos bejelentéssel bármikor felfüggeszthető.

 1. Weboldal elérhetősége

15.1 A vásárló tudomásul veszi, hogy előfordulhat olyan helyzet, amikor a weboldal nem elérhető, illetve bármilyen okból kifolyólag nem működik (műszaki feltételek, szoftver frissítése vagy napi frissítés).

15.2 A vásárló hozzájárul ahhoz, hogy személye és eladó közötti jogviszony, amely az e-mailen keresztül történő árurendelés kapcsán jön létre, kezelése ezen szerződési feltételek, illetve a weboldalon eladó által közzétett egyéb feltételek szerint történjen. A vásárló jelen szerződési feltételekben nem szabályozott jogaira és kötelezettségeire, esetlegesen a weboldalon eladó által közzétett egyéb feltételeire Magyországon hatályos egyéb érintett jogszabályok az irányadók. A vásárló kijelenti, hogy nagykorú (betöltötte 18. életévét) és jogi szempontból képes egyetérteni a szerződéssel, leadni a rendelést és ezzel kapcsolatos tevékenységeket elvégezni, melyek jelen szerződési feltételekből fakadnak.

 1. Záró rendelkezések

Jelen szerződési feltételek nem érintik a vásárló eladóval szembeni jogait, melyeket a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLX. törvény rendelkezései szabályozzák, a 2018. évi módosítás értelmében. Az eladó nem felel jelen szerződési feltételekben rögzített kötelezettségei késedelmi teljesétéért, ha ezen késedelmet felelősséget kizáró okok okozták, illetve kötelezettségei teljesítése során jogosult a teljesítési határidő arányos meghosszabbításához.

Jelen általános szerződési feltételek 2018.05.25-én lépnek hatályba. A szerződési feltételek aktualizálása, módosítása 2019.06.01-én lépnek hatályba.