Főoldal / Rendelés

Rendelés

MEGRENDELŐ LAP

TERMÉK NEVE

MENNYISÉG

ÖSSZEG (FT-ban)

     
     
     
     

 

SZÁLLÍTÁSI NÉV ÉS CÍM:

 

SZÁMLÁZÁSI NÉV ÉS CÍM:

 

KAPCSOLATTARTÓ NEVE, E-MAIL CÍME, TELEFONSZÁMA:

 

 

Alulírott, ………………………………………., (……………………………………………… lakos, szül. hely és dátum: ……………………, személyi szám: …………….., anyja neve: ……………………………………, állampolgárság: ……………………), az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 9. cikke, (2) bekezdése a) pontja értelmében ezennel hozzájárulok az A care Kft. (székhely: 1078 Budapest, Murányi utca 2, telephely: 1135 Budapest Szegedi út 50-52., adószám: 23714649-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-271935) üzemeltető általi (továbbiakban: „üzemeltető“) személyes adataim felhasználásához a tevékenységével kapcsolatos szolgáltatások nyújtásának céljából.

Egyúttal hozzájárulok/nem járulok hozzá (a megfelelő aláhúzandó) személyes adataim üzemeltető általi marketing célú felhasználásához.

A jelen hozzájárulás határozatlan időre szól, és visszavonásig érvényes.

A megrendelő lap aláírásával elfogadom az A care Kft. hatályos GDPR szabályzatát (https://acare-hu.eu/?page_id=1099).

 

Kelt.:

…………………………….

aláírás

A kitöltött lapot a szabo.andrea@acare.hu címre kérjük beküldeni.